ไม่มีการพักผ่อนสำหรับผู้ขายถนน

Permalink

หนังสือพิมพ์อังวรรณขวัญเมืองเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (21 พ.ย. 2561) ระบุว่าไม่มีผู้ขายรายใดที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับสู่เมืองหลวงของประเทศได้

เขาทำแถลงการณ์หลังจากที่รองเลขาธิการกระทรวงมหาดไทยนายธนากรจงจิราได้ส่งคำร้องไปยังสำนักงานของเขาเพื่อขอให้ผู้ขายถนนกลับไปยังจุดขายสินค้า

“การจัดเส้นทางเดินเท้าของกรุงเทพฯจะช่วยให้ชาวกรุงเทพฯและนักท่องเที่ยวมีโอกาสเดินทางได้สะดวกขึ้น” เขากล่าว

“จุดใหม่ได้ถูกกำหนดให้กับผู้ขายแล้วและคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างก็รู้จักที่จะพบพวกเขา” เขากล่าวเสริม